فردای جام
سازنده دوتار

رحمت خدام احمدي

تولد :۱۳۳۳ فعالیت :دوتار سازی – دوتار نوازی – دیپلم ایشان دوتار سازی را نزداستاد محمد افغانی که به عنوان استاد مجسمه سازی با چوب ونجاری ایشان بود بصورت خود آموز فرا گرفت وی در سال ۱۳۶۷عضو گروه شیخ احمد جام بوده که در همان سال مقام سوم جشنواره فجرکسب نموده ومسافرتی به کشور آلمان […]

حاج حسينعلي غمخوار احمدي

متولد۱۳۳۱-آموزش دوتار نوازی در نزد پدر از کودکی ایشان از دوتار سازان برجسته دیار جام می باشد در چندین سال اخیر در این زمینه فعالیت چشمگیری داشتند از جمله در مسابقه سازهای سنتی ومحلی در سال ۱۳۷۹مقام اول را کسب نموده ایشان بعد حرفه ی دوتار سازی را از استاد علی جمعه آموخته است لازم […]