فردای جام
رقص تربت جام

يادداشت قاسم خرمي در باره استاد فاروق كياني چاپ شده در فصلنامه جام جهان بين

ما به « فاروق» مديونيم «كياني» به ايران مديون است. منزل استاد فاروق كياني جايي است كه مي شود در باره همه چيز صحبت كرد . اگر به تاريخ ايران و خراسان علاقمند باشيد در منزل او مي توانيد شاهنامه فردوسي و سياستنامه نظام الملك و تاريخ بيهقي و اسفرايني بخوانيد . اگر عاشق شعر  […]

قطعه”عروسی”گروه فردای جام

قسمتی کوتاه از اجرای قطعه”عروسی”گروه فردای جام در برج میلاد با تلفیق موسیقی محلی ورقص محلی دیار جام دانلود

رقص محلی حتن ( گروه کیان جام )

حتن:به فتح الف وت وسکون ن وبروزن چمن درزبان پهلوی به معنی شیربیشه وکرانه های کوهستان آمده است.عدّه ای نیزدر توجیه لزوم تمـرین آمــاده سازی بدن آن راحتماً می گفته اند.این بازی یکی ازمعمولترین انواع رقص های محلی منطقه خراسان است.توجه تان رابه بازی زیبای حتن گروه کیان جام به سرپرستی اعظم کیانی به همراهی […]