فردای جام
دوتار نوازی

بخش دوازدهم آموزش دوتار(مقام نوایی با پنجه ی پیچ)

بخش یازدهم آموزش دوتار مقام نوایی پنجه ی پیچ به روایت گروه فردای جام آموزش دوتار به راحت ترین شکل ممکن.در این باید پیچ یاد گرفته شود و براحتی بتوانید مقام را با پنجه درست بنوازید.یادگیری پنجه ی پیچ در این مقام مهم هست و با تمرین از روی این کلیپ باید بتوانید پنجه ی […]

آلبوم یادگار استاد ذوالفقار عسکریان

۱⃣ ۲⃣ ۳⃣ ۴⃣ ۵⃣  ۶⃣