فردای جام
آموزش دوتار

بخش دوازدهم آموزش دوتار(مقام نوایی با پنجه ی پیچ)

بخش یازدهم آموزش دوتار مقام نوایی پنجه ی پیچ به روایت گروه فردای جام آموزش دوتار به راحت ترین شکل ممکن.در این باید پیچ یاد گرفته شود و براحتی بتوانید مقام را با پنجه درست بنوازید.یادگیری پنجه ی پیچ در این مقام مهم هست و با تمرین از روی این کلیپ باید بتوانید پنجه ی […]

بخش یازدهم آموزش دوتار( مقام طلب دوست )

بخش یازدهم آموزش دوتار مقام طلب دوست به روایت گروه فردای جام آموزش دوتار به راحت ترین شکل ممکن.در این باید پنجه ی رفت و برگشت یاد گرفته شود و براحتی بتونید مقام را با پنجه درست بنوازید. در این مقام تکنیک پرده دزدک را باید یاد بگیرید که در یادگیری مقام بعدی که نوایی […]

بخش نهم آموزش دوتار مقام شه دُل دُل سوار با پنجه ی رفت

بخش نهم آموزش دوتار مقام شه دُل دُل سوار با پنجه ی رفت به روایت گروه فردای جام آموزش دوتار به راحت ترین شکل ممکن حتما ویدیوی دوم این مقام رو ببینید. دانلود            

بخش هفتم آموزش دوتار (چرا یار گله داره پنجه ی رفت) گروه فردای جام

بخش هفتم آموزش دوتار مقام چرا یار گله داره پنجه رفت آموزش به ساده ترین شکل ممکن به روایت گروه فردای جام دانلود

بخش ششم آموزش دوتار(مقام کریما پنجه رفت وبرگشت) به روایت فردای جام

بخش ششم آموزش دوتار مقام کریما پنجه ی رفت و برگشت به روایت گروه فردای جام آموزش دوتار به راحت ترین شکل ممکن. در این باید پنجه ی رفت و برگشت یاد گرفته شود و براحتی بتونید مقام را با پنجه درست بنوازید.   دانلود        

بخش پنجم آموزش دوتار(مقام کریماپنجه رفت)گروه فردای جام

بخش پنجم آموزش دوتار آموزش مقام کریما پنجه رفت آموزش به ساده ترین شکل ممکن به روایت گروه فردای جام   دانلود                

بخش چهارم آموزش دوتار(مقام دل شیدا)گروه فردای جام

بخش چهارم آموزش دوتار آموزش مقام دل شیدا به کار بردن انگشت دوم آموزش به ساده ترین شکل ممکن به روایت گروه فردای جام   دانلود             

بخش سوم آموزش دوتار(معراج نامه)گروه فردای جام

بخش اول آموزش دوتار آموزش اولین مقام آموزش به ساده ترین شکل ممکن به روایت گروه فردای جام   دانلود                    

بخش دوم آموزش دوتار (انگشت گذاری) گروه فردای جام

بخش دوم آموزش دوتار نحوه انگشت گذاری آموزش به ساده ترین شکل ممکن به روایت گروه فردای جام   دانلود