فردای جام
آلبوم موسیقی

آئین رونمایی آلبوم ترانه های جام

آمده بودیم تا حاصل تلاشهای چندسال اخیرمان را به رسم ادب و هنر با عشق تقدیم شما بزرگواران نمائیم ، اما شما چون گذشته ما را شرمنده محبت و عشق خویش نمودید چرا که جام را با عشق و محبتش می شناسند،در آیین رونمایی آلبوم ترانه های جام بسیاری ازبزرگان موسیقی باعشق و صفا حضور […]

هنرنمایی اساتید عسگریان و پورعطایی بخش یک

هنرنمایی اساتید عسگریان و پورعطایی بخش یک هنرنمایی غرورآفرین دوگنج بی بدیل موسیقی دیار جام اساتید عسگریان و پورعطایی باعاشقانه ای زیبا ودر قالب چهاربیتی سرحدی اختصاصی از فردای جام دانلود        

اجرای مقام نوایی از مجموعه قطعات جدید تنظیمی گروه فردای جام اجرا در اصفهان

✔️اجرای مقام نوایی از مجموعه قطعات جدید تنظیمی گروه فردای جام اجرا در اصفهان تنظیم : حسینعلی مردانشاهی نوازندگان دوتار : سعید غفاری – حسینعلی مردانشاهی دوتار بم : منصور رضایی کمانچه : محمود پناله خواننده :عبدالبصیر احمدی دف : مرتضی رضایی دانلود

آلبوم نغمه های دیار جام ۲

۱- یار می گوید الله ۲– سوز عشق ۳-احمد جام ۴-مناجات ۵-ستایش ۶-مسجود ملایک ۷-چه خوش باشد ۸-آرام جان ۹– چو خورشید جهانی          

مقام الله مدد

کاری از گروه شیدای شیخ جام خواننده : غلامحسین غفاری نوازندگان دوتار : علیرضا ترحمی – حسینعلی مردانشاهی – محمد خندان – غلامرسول غفاری – محمد طاهری – جواد رضایی نوازنده دف : غلامرضا عبدلی     دانلود                

آلبوم نغمه های دیار جام ۱

بوی خوش آشنایی ( مقام کبک زری و الله ) ???????? داد از این دل ( مقام بابا گل افروز . سبزه پری )  ???????? خوش خرامان ( مقام چوب بازی )???????? سوز دل ( مقام هزارگی )???????? نوایی ???????? احمدا ( مقام جام احمد )???????? مقام دل شیدا