فردای جام
گالری تصاویر

کنسرت گروه فردای جام در اصفهان آذر ۱۳۹۵

صدای موسیقی تربت جام از اصفهان بلند شد و به گوش مخاطبان رسید و گندما درو شد در حالی نواخته شد که مردم اصفهان از سالن هنرسرای خورشید به حوالی مشهد بال کشیده بودند.  

کنسرت گروه فردای جام در اصفهان مرداد ۱۳۹۵

گروه «فردای جام» از تربت جام میهمان اصفهان بودند و با اجرای خود علاوه بر ایجاد حس و حال معنوی، فرهنگ ناحیه خود را نیز به اصفهان معرفی کردند.    

گلچین تصاویر اساتید موسیقی جام بخش ۴

گلچین تصاویر اساتید موسیقی جام برای بزرگ نمایی کلیک کنید. این تصاویر در همایش استاد ذوالفقار عسکریان توسط استاد صمد برقی گرفته شده است.

گلچین تصاویر اساتید موسیقی جام بخش ۳

گلچین تصاویر اساتید موسیقی جام برای بزرگ نمایی کلیک کنید. این تصاویر در همایش استاد ذوالفقار عسکریان توسط استاد صمد برقی گرفته شده است.  

گلچین تصاویر اساتید بخش ۲

گلچین تصاویر اساتید موسیقی جام برای بزرگ نمایی کلیک کنید. این تصاویر در همایش استاد ذوالفقار عسکریان توسط استاد صمد برقی گرفته شده است.      

گلچین تصاویر اساتید بخش ۱

گلچین تصاویر اساتید موسیقی جام برای بزرگ نمایی کلیک کنید. این تصاویر در همایش استاد ذوالفقار عسکریان توسط استاد صمد برقی گرفته شده است.