فردای جام
فیلم و کلیپ

اجرای استاد محمد زینتی در همایش تجلیل از استاد عسگریان

خوشا بر حال ما یاران که اهل تربت جامیم دانلود        

آواز سرحدی استاد حاج نور محمد درپور

لحظاتی ناب با پیر فرزانه موسیقی محلی ایران زمین استاد حاج نورمحمد درپور(اختصاصی ازفرداي جام)   دانلود                    

مقام الله مدد

کاری از گروه شیدای شیخ جام خواننده : غلامحسین غفاری نوازندگان دوتار : علیرضا ترحمی – حسینعلی مردانشاهی – محمد خندان – غلامرسول غفاری – محمد طاهری – جواد رضایی نوازنده دف : غلامرضا عبدلی     دانلود