فردای جام
سایر

اجرای زیبای اساتید مرحوم حاج نورمحمد درپور و ذوالفقار_عسگریان درهمایش تجلیل از استاد عثمان محمدپرست

?اجرای زیبای اساتید مرحوم حاج #نورمحمددرپورو #ذوالفقار_عسگریان درهمایش تجلیل از استاد #عثمان_محمدپرست? ?اجراهایی سراسرشور و عشق وارادت بزرگان موسیقی به یکدیگر? دانلود

دیدار با استاد عثمان محمد پرست

?دیداری سراسر عشق و شور ووصف نشدنی با خنیاگر بزرگ موسیقی محلی ایران زمین استاد #عثمان_محمدپرست? ?به امید بهبودی کامل حال ایشان? دانلود

مستند زخمه روایت زندگی استاد حسن سمندری

?مستند #زخمه? ?روایت زندگی هنری استاد #حسن_سمندری جانشین خلف استاد  مرحوم #حسین_سمندری #خنیاگر بزرگ دیار #باخرز?     دانلود

هنرنمایی اساتید عسگریان و پورعطایی بخش یک

هنرنمایی اساتید عسگریان و پورعطایی بخش یک هنرنمایی غرورآفرین دوگنج بی بدیل موسیقی دیار جام اساتید عسگریان و پورعطایی باعاشقانه ای زیبا ودر قالب چهاربیتی سرحدی اختصاصی از فردای جام دانلود        

زیباترین گفتگوهای آوازی استاد شریف زاده و استاد غفاری بخش یک ( اختصاصی از گروه فردای جام )

?فراتراز زیبا ? ?آخرین دیدارها با “آن مردشریف” زیباترین گفتگوهای آوازی استاد #شریف_زاده و #استادغفاری باهمراهی گروه فردای جام? ⬅️ اختصاصی از #فردای_جام دانلود              

کلیپ ازماست این دیار

?رقصی چنین میانه میدانم آرزوست? ?شاهکاری زیبا از هنرنمایی غرورآفرین اسطوره بازی های آئینی #دیارجام? استاد#محمد_فاروق_کیانی درکلیپ  “ازماست این دیار”

روایتی تاثیر گذار از زندگی هنری هنرمند مظلوم وفراموش شده موسیقی دیار جام (بخش سوم )

??ده بادرختانش خوب هست?? هنگام تصویربرداری مستند استاد محمددلپذیر این مثل زیباراشنیدیم زیبابود وجالب ….اما پس ازگذشت زمان ودرهنگام تدوین  کلیپ وپس از چندین بار تماشای آن به درک بهتری ازاین مثل زیبارسیدیم  آری” ده به درختانش زیباست” مسلما پیامی بسیاربزرگ دراین ضرب المثل زیبا برا ی همگان ماست….هویت یک کشور به فرهنگ وهنرش هست […]

استادغلامرضا کردیانی باهمراهی استاد غفاری(فردای جام)

تماشا کنید شرایط حال و حاضر استاد غلامرضا کردیانی با همراهی آوازی استاد غفاری(اختصاصی از فردای جام) برای خواندن داستان استاد غلامرضا کردیانی به سایت فردای جام مراجعه نمایید.   دانلود        

روایتی تاثیر گذار از زندگی هنری هنرمند مظلوم وفراموش شده موسیقی دیار جام (بخش دوم )

استاد محمددلپذیرشامل آواز، گفتگو، _بخش اول♦️ ?اختصاصی از فردای جام? حکایت حال و روز غریبانه هنرمندی مظلوم ودوست داشتنی…… محمد دلپذیر نمادی است به نمایندگی هنرمندانی که دردیارجام تعدادشان کم نیست…..اما آنچنان که باید وشاید ازطرف جامعه به شایستگی درک نشده اند….اونیز مثل خیلی از هنرمندان دیگر تمام زندگیش راوقف هنر کرده آنهم باتمام عشق […]

روایتی تاثیر گذار از زندگی هنری هنرمند مظلوم وفراموش شده موسیقی دیار جام (بخش اول )

استاد محمددلپذیرشامل آواز، گفتگو، _بخش اول♦️ ?اختصاصی از فردای جام? حکایت حال و روز غریبانه هنرمندی مظلوم ودوست داشتنی…… محمد دلپذیر نمادی است به نمایندگی هنرمندانی که دردیارجام تعدادشان کم نیست…..اما آنچنان که باید وشاید ازطرف جامعه به شایستگی درک نشده اند….اونیز مثل خیلی از هنرمندان دیگر تمام زندگیش راوقف هنر کرده آنهم باتمام عشق […]