فردای جام
اجرای زیبای اساتید مرحوم حاج نورمحمد درپور و ذوالفقار_عسگریان درهمایش تجلیل از استاد عثمان محمدپرست
اجرای زیبای اساتید مرحوم حاج نورمحمد درپور و ذوالفقار_عسگریان درهمایش تجلیل از استاد عثمان محمدپرست

تعداد بازدید: 3239
زمان: ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
نویسنده: فردای جام

?اجرای زیبای اساتید مرحوم حاج #نورمحمددرپورو #ذوالفقار_عسگریان درهمایش تجلیل از استاد #عثمان_محمدپرست?
?اجراهایی سراسرشور و عشق وارادت بزرگان موسیقی به یکدیگر?

دیدگاهتان را بنویسید