فردای جام
اجرای زیبای اساتید مرحوم حاج #نورمحمددرپورو #ذوالفقار_عسگریان درهمایش تجلیل از استاد #عثمان_محمدپرست
اجرای زیبای اساتید مرحوم حاج #نورمحمددرپورو #ذوالفقار_عسگریان درهمایش تجلیل از استاد #عثمان_محمدپرست

تعداد بازدید: 506
زمان: ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
نویسنده: فردای جام

🔸اجرای زیبای اساتید مرحوم حاج #نورمحمددرپورو #ذوالفقار_عسگریان درهمایش تجلیل از استاد #عثمان_محمدپرست🔸
🌺اجراهایی سراسرشور و عشق وارادت بزرگان موسیقی به یکدیگر🌺

پاسخ دهید