فردای جام
مستند زخمه روایت زندگی استاد حسن سمندری
مستند زخمه روایت زندگی استاد حسن سمندری

تعداد بازدید: 1564
زمان: ۳۰ تیر ۱۳۹۶
نویسنده: فردای جام

?مستند #زخمه?
?روایت زندگی هنری استاد #حسن_سمندری جانشین خلف استاد  مرحوم #حسین_سمندری #خنیاگر بزرگ دیار #باخرز?

 

 

دیدگاهتان را بنویسید