فردای جام
مستند زخمه روایت زندگی استاد حسن سمندری
مستند زخمه روایت زندگی استاد حسن سمندری

تعداد بازدید: 581
زمان: ۳۰ تیر ۱۳۹۶
نویسنده: فردای جام

🔸مستند #زخمه🔸
🔺روایت زندگی هنری استاد #حسن_سمندری جانشین خلف استاد  مرحوم #حسین_سمندری #خنیاگر بزرگ دیار #باخرز🔺

 

 

پاسخ دهید