فردای جام
کلیپ ازماست این دیار
کلیپ ازماست این دیار

تعداد بازدید: 305
زمان: ۰۱ تیر ۱۳۹۶
نویسنده: فردای جام

🔸رقصی چنین میانه میدانم آرزوست🔸
🔸شاهکاری زیبا از هنرنمایی غرورآفرین اسطوره بازی های آئینی #دیارجام🔸 استاد#محمد_فاروق_کیانی
درکلیپ  “ازماست این دیار”

پاسخ دهید