فردای جام
روایتی تاثیر گذار از زندگی هنری هنرمند مظلوم وفراموش شده موسیقی دیار جام (بخش سوم )
روایتی تاثیر گذار از زندگی هنری هنرمند مظلوم وفراموش شده موسیقی دیار جام (بخش سوم )

تعداد بازدید: 689
زمان: ۱۲ خرداد ۱۳۹۶
نویسنده: فردای جام

??ده بادرختانش خوب هست??

هنگام تصویربرداری مستند استاد محمددلپذیر این مثل زیباراشنیدیم زیبابود وجالب ….اما پس ازگذشت زمان ودرهنگام تدوین  کلیپ وپس از چندین بار تماشای آن به درک بهتری ازاین مثل زیبارسیدیم  آری” ده به درختانش زیباست” مسلما پیامی بسیاربزرگ دراین ضرب المثل زیبا برا ی همگان ماست….هویت یک کشور به فرهنگ وهنرش هست وهمچنین هویت یک منطقه به هنروهنرمندانش…..ونگین های هنر هر دیاری مسلما پیشکسوتان وبزرگان آن هستند که نیازمند به درکی صحیح ازاقشار مختلف جامعه می باشند که اگر این درک نباشد فرآیند ازبین رفتن تدریجی یک  هنرمند آغاز گشته حتی اگر لبش خندان باشد و همواره خموش ….
@fardayejammusic
وافسوس که اکثرمان  آنهم دردیار فرهنگ وهنر این موضوع بزرگ رادرک ننموده ایم واز تاثیر گذاری بزرگ خودمان درارتباط باهنرمندان وپیشکسوتان هنری غافلیم….این کارکرد می تواند دریک دیدارساده شکل بگیرد تاهرگونه همراهی وحمایت مستقیم وغیر مستقیم…..ومجموع این رفتارهای زیبا توام بارفتاری خردمندانه ازسوی تمامی علاقمندان به هنر پشتوانه ای بزرگ می شود برای بزرگانی که زندگیشان راوقف خلق  لحظاتی زیبا برای مانمودند  ومسلما هیچ لذتی برای یک هنرمند بالاتر ازقدرشناسی ودرک صحیح از طرف جامعه ای که در آن زندگی می کند نمی باشد….

باسپاس
حسینعلی مردان شاهی
گروه موسیقی محلی فردای جام

دانلود

دیدگاهتان را بنویسید