فردای جام
بخش پنجم آموزش دوتار(مقام کریماپنجه رفت)گروه فردای جام
بخش پنجم آموزش دوتار(مقام کریماپنجه رفت)گروه فردای جام

تعداد بازدید: 3353
زمان: ۱۵ اسفند ۱۳۹۵
نویسنده: فردای جام

بخش پنجم آموزش دوتار

آموزش مقام کریما پنجه رفت آموزش

به ساده ترین شکل ممکن

به روایت گروه فردای جام

 

دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید