فردای جام
بخش هفتم آموزش دوتار (چرا یار گله داره پنجه ی رفت) گروه فردای جام
بخش هفتم آموزش دوتار (چرا یار گله داره پنجه ی رفت) گروه فردای جام

تعداد بازدید: 1359
زمان: ۱۵ اسفند ۱۳۹۵
نویسنده: فردای جام

بخش هفتم آموزش دوتار

مقام چرا یار گله داره پنجه رفت

آموزش به ساده ترین شکل ممکن

به روایت گروه فردای جام

دیدگاهتان را بنویسید