فردای جام
بخش هشتم آموزش دوتارمقام چرا یار گله داره پنجه ی رفت و برگشت
بخش هشتم آموزش دوتارمقام چرا یار گله داره پنجه ی رفت و برگشت

تعداد بازدید: 1441
زمان: ۱۵ اسفند ۱۳۹۵
نویسنده: فردای جام

بخش هشتم آموزش دوتار
مقام چرا یار گله داره پنجه ی رفت و برگشت
به روایت گروه فردای جام
آموزش دوتار به راحت ترین شکل ممکن

دیدگاهتان را بنویسید