فردای جام
بخش نهم آموزش دوتار مقام شه دُل دُل سوار با پنجه ی رفت
بخش نهم آموزش دوتار مقام شه دُل دُل سوار با پنجه ی رفت

تعداد بازدید: 967
زمان: ۱۵ اسفند ۱۳۹۵
نویسنده: فردای جام

بخش نهم آموزش دوتار مقام شه دُل دُل سوار با پنجه ی رفت
به روایت گروه فردای جام
آموزش دوتار به راحت ترین شکل ممکن حتما ویدیوی دوم این مقام رو ببینید.

دانلود

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید