فردای جام
بخش دهم آموزش دوتار مقام شَهِ دُل دُل سوار پنجه ی رفت و برگشت
بخش دهم آموزش دوتار مقام شَهِ دُل دُل سوار پنجه ی رفت و برگشت

تعداد بازدید: 1010
زمان: ۱۵ اسفند ۱۳۹۵
نویسنده: فردای جام

بخش دهم آموزش دوتار مقام شَهِ دُل دُل سوار پنجه ی رفت و برگشت

به روایت گروه فردای جام

آموزش دوتار به راحت ترین شکل

در این کلیپ آموزش پنجه ی رفت و برگشت باید کامل شود.

 

 

دانلود

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید