فردای جام
زنده یاد ذوالفقار عسكريان
زنده یاد ذوالفقار عسكريان

تعداد بازدید: 1858
زمان: ۱۴ دی ۱۳۹۵
نویسنده: فردای جام

وي در سال ۱۳۱۱،هجري.شمسي در شهرستان كاشمر متولد گرديده واز حدود۵سالگي شروع به فرا گرفتن دوتار نزد پدر نموده است شيوه ي زندگي ومهاجرتهاي پي در پي وزندگي كوچ نشيني باعث شده كه وي با تمامي بخشهاي مختلف موسيقي خراسان نظير شمال خراسان – جنوب – وحتي موسيقي تركمن آشنايي كامل پيدا نمايد. استعداد وعلاقه ي وي نيز رو به انواع مقام ها گرديد.از وي مي توان به عنوان تنها فرد مسلط به موسیقي شمال وجنوب خراسان نام بردبه گفته ي خود وي يكي از تلخ ترين خاطرات در همين كودكي اتفاق افتاد و در سفري كه ايشان به همراه خانواده به كربلا وعراق در۷سا لگي داشت دوتار وي توسط ما مورين دولت عراق گرفته وازبين برده مي شود كه باعث مي شود وي يك سال بدون دوتار باشد وبيشترين فراق وي از يار همنشينش بوده كه به گفته ي وي يكي از تلخ ترين خاطره هاي زندگي اش مي باشد.وي پس از گذراندن دوران جواني در كاشمر همراه با سفرهاي متعدد حدود ۱۰سال در روستاي محمود آباد تربت جام ساكن گرديدكه دراين زمان با استاد غلامعلي پورعطايي وحسين جو هريان بيشترين معاشرت را داشت ايشان حدود ۳۰سال است كه در مشهد مقدس مشغول به زندگي مي باشد ضمن اينكه حاصل۴ ازدواج وي در زمانهاي مختلف ۱۰فرزند مي باشد كه دربين آنها ۲فرزند ايشان مرتضي ومحسن در نوازندگي تخصص دارند وبه خصوص محسن تا حدود زيادي مي تواند جانشين شايسته اي براي پدر هنرمندش باشد. با وجود تسلط كامل استاد به مقام هاي مختلف موسيقي خراسان بزرگ وكردي وتركمن وي خود را وامدار موسيقي جنوب خراسان مي داند وبيشترين علاقه ي نيز به مقامها وجنوب خراسان وبه خصوص چهابيتي هاي اين ديار مي داند.خود ايشان نيزبارها از اين دلبستگي وبه خصوص علاقه مندي به مجالست در كنار خواننده هاي آوازي تربت جام ياد نموده اند. وي در زمينه ي توليدات نيز از خود ركورد ي بي نظير به جا گذاشته وحدود ۱۲۴كاست موسيقي مقامي جنوب خراسان بخش نوازندگي آن در كنار اساتيدي چون حاج نورمحمد درپور-غلامحسين غفاري – غلامعلي پورعطايي- كريم كريمي- عزيز احمدي- جباررحمتي و… بر عهده ي استاد عسكريان بوده كه بعنوان گنجي بي بديل در دسترس علاقمندان به موسيقي محلي مي باشد، ضمن اينكه ۲اثر بي كلام به نام شاخه گل – ويادگار (توليد۱۳۸۹ ) از آثار تك نوازي استاد مي باشد. ايشان بارها درجشنواره هاي مختلف كشوري نظير فجر(چندين بار متوالي ) به عنوان نوازنده ي برتربرگزيده، وديپلم هاي متعددي نيز ازاين جشنواره ها به دست آورده كه ذكر موردي انها دراين مقاله گنجاندني نيست،وي همچنين به صورت انفرادي ۲باردركشور ايتاليا به اجراي برنامه پرداخته است. وهمچنين دركشورهاي فرانسه- سوييس- بلژيك-هلند- با حضور اساتيد حاج قربان سليماني –غلامحسين غفاري- عبدالله اميني- وعزيزاحمدي به اجراي برنامه پرداخته است . اضافه نمودن پرده بندي دو تار: تفاوت پرده بندي دوتار جنوب خراسان وشمال خراسان ونواختن مقامهاي هر۲منطقه توسط ايشان باعث گرديد تا وي به دوتار ۸ پرده جنوب خراسان۹ پرده ديگر اضافه نمايد.تاديگرنياز به تغييرپرده هاي متوالي احساس نگرددضمن اينكه در پرده بندي دوتار جنوب خراسان مشكل جابه جايي نيم پرده كوهساني ونوايي بالاوپائين پرده نيز رفع گرديد.يكي ديگر از ويژگي هاي بارز ايشان بداهه نوازي وتفاوت اجراي مقامها درزمانهاي متفاوت مي باشد كه از ويژگي هاي بارز نوازندگي استاد مي باشد. به هر حال همانطور كه گفته شداستاد عسكريان گنجي بي بديل درعرصه موسيقي محلي كشور مي باشد كه مانند بسياري از بزرگان موسيقي ضرورت تكريم وتوجه بيشتر در مورد وي احساس مي شود. ايشان هم اكنون با وجودسن بالا كما كان عاشقانه وبه طور مستمر مشغول نوازندگي دوتار وزندگي عاشقانه دركنار همسر وفرزندانش مي باشد كه هر علاقه مندي مي تواند با حضور در نزد ايشان از صفا وصميميت شخصيت وسر پنجه زلال موسيقيايش نهايت بهره را ببرد.گنج بی بدیل موسیقی ایران زمین وخراسان استاد ذوالفقار عسکریان عصر روز یکشنبه ۱۶ آذر ۹۳ در گذشت.

دیدگاهتان را بنویسید