فردای جام
گلچین تصاویر اساتید موسیقی جام بخش ۴
گلچین تصاویر اساتید موسیقی جام بخش ۴

تعداد بازدید: 1861
زمان: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱
نویسنده: فردای جام

گلچین تصاویر اساتید موسیقی جام

برای بزرگ نمایی کلیک کنید.

این تصاویر در همایش استاد ذوالفقار عسکریان توسط استاد صمد برقی گرفته شده است.

دیدگاهتان را بنویسید