فردای جام
گلچین تصاویر اساتید بخش ۲
گلچین تصاویر اساتید بخش ۲

تعداد بازدید: 553
زمان: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱
نویسنده: فردای جام

گلچین تصاویر اساتید موسیقی جام

برای بزرگ نمایی کلیک کنید.

این تصاویر در همایش استاد ذوالفقار عسکریان توسط استاد صمد برقی گرفته شده است.

 

 

 

پاسخ دهید