فردای جام
آواز سرحدی استاد حاج نور محمد درپور
آواز سرحدی استاد حاج نور محمد درپور

تعداد بازدید: 836
زمان: ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
نویسنده: فردای جام

لحظاتی ناب با پیر فرزانه موسیقی محلی ایران زمین استاد حاج نورمحمد درپور(اختصاصی ازفرداي جام)

 

دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید